Agroturystyka szansą dla rolnika

Stowarzyszenie „STO.KROPKA” zaprasza mieszkańców Gminy Czorsztyn prowadzących gospodarstwa agroturystyczne lub zainteresowanych podjęciem takiej działalności na spotkania informacyjno-aktywizujące w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”. Pieniny noclegi zapraszają.

Z uwagi na dużą liczbę gospodarstw agroturystycznych i potencjał tkwiący w gospodarstwach rolnych na ternie gminy zaplanowano powtarzalny cykl 4 spotkań organizowanych w różnych miejscowościach. Zakres merytoryczny spotkań będzie obejmował następujące zagadnienia:
  • Agroturystyka jako forma turystyki wiejskiej oraz znaczenie agroturystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich – wprowadzenie
  •  Uwarunkowania organizacyjno-prawne prowadzenia agroturystyki: agroturystyka a podatek dochodowy (formy opodatkowania i zwolnienia z opłacania PIT), podatki lokalne – podatek VAT w agroturystyce, agroturystyka a działalność gospodarcza, obowiązek rejestracji/zgłoszenia działalności pozarolniczej, minimalne wymagania, studium przypadków
  • Dokumentacja w działalności agroturystycznej – zajęcia warsztatowe
  • Warunki sanitarne i żywienie w gospodarstwach agroturystycznych
  • Formy wsparcia oraz pozyskiwanie środków na rozwój gospodarstwa agroturystycznego
  • Przyjmowanie gości i kalkulacja kosztów
Terminy spotkań: październik – listopad, Miejsca spotkań zostaną ustalone na podstawie miejsca zamieszkania osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w spotkaniach. O ustalonych miejscach i terminach spotkań organizator poinformuje
zainteresowane osoby. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 793-115-617 lub na maila sto.kropka@poczta.fm
W razie dużego zainteresowania o przyjęciu na spotkanie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne noclegi Pieniny.