Kazimierz nad Wisłą

Kazimierz Dolny noclegi -Choć w danych nazwa Kazimierz pokazuje się po raz pierwszy wtedy a dok ładnie w 1249 r., wiadomo, iż już w XI wieku pokazywana była tu osada nazywaną Wietrzną Górą. Imię miejscowości pochodzi prawdopodobnie od imienia księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, który w 1181 r. dał tutejsze tereny klasztorowi Norbertanek z krakowskiego Zwierzyńca. Kazimierz Dolny pensjonaty Za rządów Władysława Łokietka, wybudowano tu ostała do dziś kamienną wieżę obronną, będącą kawałkiem wcześniejszej warowni pełniącej zadanie strażnicy przy szlaku handlowym. Główne zasługi dla rozwoju miasta położył król Kazimierz III Wielki, przekształcając wioskę podgrodową w miasto królewskie, umieszczane na prawie polskim, budując tu m.in. zamek, dając kościół parafialny oraz dając herb z literą K umieszczoną pod koroną królewską. Kazimierz Dolny wille Też za panowania Kazimierza Wielkiego, u podnóża wzniesienia na którym stworzono zamek i farę, wytyczono mały rynek. W 1406 r. miasteczko dostało od Władysława II Jagiełły zewzolenie magdeburskie. Z tego roku pochodzi także początkowa wzmianka o tutejszej ludności żydowskiej. Będący własnością królewską Kazimierz Dolny pokoje gościnne rozwijał się głównie dzięki Wiśle, tworzącej wówczas najważniejszą arterię komunikacyjną kraju, wykorzystywaną do przerzucania zboża z Małopolski do Gdańska. Wielkie znaczenie miało też położenie na przecięciu szlaku wiślanego z traktem handlowym, uczęszczanym przez sprzedawców podróżujących ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej oraz Litwy i Ukrainy w kierunku Śląska i Wielkopolski, oraz dalej — do Saksonii i Brandenburgii. Korzystne warunki prawne, jak również wielkie zapotrzebowanie na zboże w Europie Zachodniej, przyczyniły się do szybkiego rozwoju miasta w okresie poł. XVI w. noclegi Kazimierz Dolny Ludzie kazimierscy rody: Przybyłów, Górskich, Sawerów, Czarnotów, Celejów, Wojasów, Wosińskich zajmowali się w spławie towarów i w usługach szkutniczych. Poszerzał się też handel drzewem, zbożem, winem i wołami, działał skład soli. Na raz z rozwojem handlu, kwitło także rzemiosło. Spośród wzniesionych wówczas na nabrzeżu Wisły od 40 do 60 obszernych spichrzy, dekorowanych w duchu północnego manieryzmu, do dziś zostało zaledwie kilka. W 1561 roku, w wyniku pożaru niemal całe miasteczko, lecz już wkrótce odbudowano je w stylu tzw. renesansu lubelskiego.

Festyn Słowiańskie Babie Lato

W położonym niedaleko Kazimierza Dolnego Grodzisku Żmijowiska wrzesień to niezwykle pracowity czas. W połowie miesiąca organizowane jest bowiem Słowiańskie Babie Lato, które zainauguruje Europejskie Dni Dziedzictwa. Kazimierz Dolny noclegi zaprasza.

Słowiańskie Babie Lato to nie tylko inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, ale także podsumowanie letniego sezonu turystycznego w Grodzisku Żmijowiska.

Grodzisko Żmijowiska to filia Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Znajduje się ono w miejscowości Żmijowiska nad brzegiem rzeki Chodelki. Grodzisko Żmijowiska jest muzeum tematyczny i ośrodkiem archeologii doświadczalnej, powstałym w miejscu, w którym odkryto ślady dawnego osadnictwa.

Każde zakończenie sezonu jest okazją do wspaniałej zabawy na terenie Grodziska Żmijowiska!

W programie Słowiańskiego Babiego Lata:

11:00-15:00 – warsztaty budowy pierwotnych instrumentów muzycznych (zespół muzyki średniowiecznej „Tryzna” ze Szczecina)

11:00-17:00 – prezentacja kuchni średniowiecznej (Centrum Archeologii Eksperymentalnej „Villa Nova” z Czech)

17:00 – koncert muzyki średniowiecznej w wykonaniu zespołu „Tryzna”

19:00 – teatr ognia w wykonaniu grupy „Dyptam” z Puław

Wstęp na imprezę jest wolny.

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierz Dolny noclegi organizowany jest od 1966 roku przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, we współpracy z Urzędem Miasta i Kazimierskim Ośrodkiem Kultury. Wydarzeniu patronuje od lat i współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal to przede wszystkim rodzaj konkursu, w którym rywalizują ze sobą kapele, śpiewacy-soliści, zespoły śpiewacze, a także instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, walcząc o „Basztę” – nagrodę festiwalu.

Głównym celem Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. By podtrzymywać i kultywować tradycje wśród młodzieży, podczas festiwalu odbywa się konkurs „Duży – Mały”, w którym mistrzowie instrumentaliści i śpiewacy ludowi prezentują swoich uczniów. Rokrocznie na festiwal przyjeżdża od 700 do 1000 artystów z całej Polski, a imprezą towarzyszącą są Targi Sztuki Ludowej, odbywające się na kazimierskim Rynku, organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

W ramach imprez towarzyszących odbywają się koncerty zespołów folklorystycznych z zagranicy, widowiska obrzędowe, zabawa ludowa, seminarium folklorystyczne i warsztaty. Festiwalowi towarzyszy gazeta festiwalowa „Tyndyryndy” oraz Klub Festiwalowy o takiej samej nazwie, w którym odbywać się będą warsztaty taneczne, śpiewacze, muzyczno-rękodzielnicze dla dzieci oraz pograjki – zabawy taneczne przy muzyce ludowej, a także koncerty, konkursy i targi instrumentów. Najbarwniejszym i najbardziej porywającym punktem festiwalu jest – jak co roku –zabawa ludowa przy muzyce kapel festiwalowych i zagranicznych, w czasie której bawi się cały rynek.