Lutowiska

Wieś założono w XVI w. na prawie wołoskim w rozległych dobrach sobieńskich które należały wtedy do rodziny Stadnickich. Lutowiska po raz pierwszy w 1580 r. wspomniano w dokumentach w 1580 roku. Pobliskie szlaki handlowe wręcz zachęcały do rozwoju miejscowości, która pierwotnie nazywała się Urbanice od nazwiska Ludwika Urbańskiego który starał się o nadanie wsi praw miejskich. W 1742 król August III pozwolił urządzać tu nawet 10 jarmarków rocznie, kiedy w sąsiednich miejscowościach można było zorganizować tylko dwa. Warto dodać, że jarmarki słynne były w całej środkowej Europie, a one same trwały aż 3 dni i głównie handlowano bydłem, którego jednorazowo mogło trafić na wydarzenie nawet kilka tysięcy sztuk. Trzeba również wspomnieć, że Lutowiska stanowiły kiedyś największe skupisko ludności żydowskie na terenie polskich Bieszczadów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.