Łowiectwo w Bieszczadach

agroturystyka

atrakcje

podróże

turystyka

wczasy

Polowanie czy inaczej myślistwo jest zajęciem starym jak świat, wzbudza także sporo kontrowersji. Szczególnie po połowie XXw. zaostrzyła się krytyka tego zamiłowania, hobby, a dla niektórych czegoś co pozwala żyć. W ujęciu logicznym polowanie nie jest bezmyślnym tępieniem zwierzyny, a racjonalna gospodarka łowiecka wręcz przyczynia się do zachowania właściwego jej stanu. Warto też wspomnieć o tym, że samo polowanie, to tylko niewielka część życia myśliwego. Na resztę składa się dokarmianie zwierzyny, budowa paśników, poletek, eliminacja osobników chorych i wiele innych. Wysłuchując wszelkich argumentów, nadal trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, która strona konfliktu, czyli wszelkiego rodzaju ruchy ekologiczne, ale także osoby „prywatne”, czy też myśliwi maja rację. Bieszczady noclegi

Łowiectwo ludowe jeżeli nie liczyć kłusownictwa nie istniało tak przed I wojna światową jak i w okresie międzywojennym. Wyjątek stanowiły: możliwość dzierżawienia prawa do polowania przez niektórych gospodarzy i pracowników leśnych zatrudnianych w prywatnych lasach. W okresie międzywojennym w odrodzonej Polsce tereny Koła zapełniały nie tylko włości bogatych ziemian. Obok posiadłości Potockich zaczęto lokować fundacje. Jedna z nich była fundacja Pietruskiego – lwowskiego prekursora ogrodów zoologicznych. Z uwagi na zagospodarowanie regionu koleją, część terenu była upaństwowiona, znaczne ilości ziemi uprawnej było w posiadaniu ubogiego chłopstwa. Spraw łowieckich w naszym zakątku pilnowało przeniesione z zaboru, Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie. Organizacja ta w 1921 roku zmienia nazwę na Małopolskie Towarzystwo Łowieckie i jest jednym z założycieli Polskiego Związku Łowieckiego w 1928 roku. W krótkim dla historii odstępie czasu przez nasz rejon przewaliły się dwie wojny światowe. Co to znaczy dla lasów i jego mieszkańców, dość powiedzieć, że literatura wskazuje na poważne wyniszczenie zwierzostanu. Zadanie odbudowy gospodarki łowieckiej, obok administracji leśnej i przedwojennej Akcji a po wojnie Ligi Ochrony Przyrody, przejęły organizacje łowieckie zrzeszone w przeniesionym z okresu międzywojennego Polskim Związku Łowieckim. W ramach PZŁ niemal natychmiast po działaniach wojennych tworzyły się regionalne organizacje łowieckie. W Sanoku było to Towarzystwo Łowieckie, które po zarejestrowaniu w 1947 roku przemianowano na Towarzystwo Myśliwskie. W 1953 roku z inicjatywy członków tej organizacji powstaje Koło Łowieckie „Jarząbek” gospodarujące na obwodzie łowieckim Nr 201. Nie zakłócony byt tego Koła trwał do roku jubileuszu 55-lecia PZŁ. Wtedy to za sprawą grupy inicjatywnej wywodzącej się z pracowników ALP, z dniem 25 października 1979 roku wyłączono z koła „Jarząbek” obwód nr 52, oddając go w zarząd nowo powstałego Koła Łowieckiego „Knieja” z siedzibą w Krośnie (ostatecznie Koło ukształtowało się w 1992 roku, kiedy to na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków siedzibę Koła przeniesiono z Krosna do Komańczy). noclegi w Bieszczadach

Bańska Niżna domki, Solina noclegi domki, Witów kwatery prywatne, noclegi w Krutyniu, Kwatery czorsztyn

Możliwość komentowania jest wyłączona.