Uherce Mineralne w Bieszczadach

Uherce Mineralne noclegi to wioska położona w Kotlinie Uherczańskiej na wysokości ok. 380 m n.p.m., u samym dołu pasma Żukowa nad rzeczką Olszanką przy drodze dużej obwodnicy. bieszczadzkiej oraz przy linii kolejowej Zagórz – Krościenko – Chyrów na Ukrainie. Ze względu na położenie często traktowane są jako miejscowość wyłącznie przelotowa – a szkoda – bo warto tu przyjechać i zatrzymać się na kilka dłuższych chwil. Będą usatysfakcjonowani zarówno miłośnicy starych obiektów i pamiątek z przeszłości, jak i miłośnicy ciekawostek przyrodniczych. Geograficznie noclegi Uherce Mineralne położone są w Górach Sanocko-Turczańskich. Murowany kościół barokowy 1757r., z odnowionym wnętrzem, dzwonnicą wolnostojącą, otoczony wielkim murem obronnym z otworami strzelniczymi z tego samego okresu. Kościół parafialny pw. św. bp Stanisława wzniesiony został w latach 1754-57 z fundacji ks. Jakuba Jaworskiego w stylu staro barokowym. Osobliwością krajoznawczą w skali kraju jest dwumetrowy mur obronny z otworami strzelniczymi otaczający wokół świątynię. Uherce Mineralne pokoje gościnne Budowniczym kościoła i stojącej oddzielnie dzwonnicy był architekt śląski Gotfryd Hoffman, który nadał obiektom cechy późnobarokowej budownicta śląskiego. W rzucie poziomym kościoła zwraca uwagę symetria całego szkieletu. Oś przechodząca przez dzwonnicę, kościół i środek niszy w murze obronnym za absydą przepoławia całość na dwie odpowiadające sobie części. Uherce Mineralne domki Polichromia malowana na przełomie XVIII i XIX przez Antoniego Stroińskiego została pomalowana w 1901 roku przez Jana Tabińskiego. Wyposażenie środek kościoła późnobarokowe z ornamentami rokokowymi jest jednolite i pochodzi z II połowy XVIII wieku. Nagrobki właścicieli ziemskich okolicznych wsi z XIX w. w otoczeniu kościoła. Uherce Mineralne agroturystyka Dwór obronny Herburtów – wzniesiony w II połowie XVI wieku jako późno renesansowy dwór w typie kasztelu z basztami alkierzowymi. Po pożarze w 1830 roku odbudowany został przez Karola Skibińskiego. Uherce są jedną ze starych bieszczadzkich miejscowości. Powstały prawdopodobnie już w czasach książąt ruskich. Nazwa miejscowości wskazuje na rządzenie ludności sprowadzonej za granicy węgierskiej w powstawaniu wsi.

Nadzwyczajny Koncert Muzyki Polskiej

Fundacja Krośnieńska im. Ignacego Paderewskiego wraz z Instytutem Muzyki i Tańca serdecznie zapraszają na Nadzwyczajny Koncert Muzyki Polskiej 17 lipca 2014 roku o godz. 17 w kościele p/w św. Stanisława biskupa i Męczennika w Uhercach Mineralnych w ramach III Podkarpackiej Letniej Akademii Muzyki. Uherce Mineralne noclegi zaprasza.

Wystąpi zespół muzyki dawnej Ensemble Barocum, którego tworzą znakomici muzycy – absolwenci konserwatoriów muzycznych w Hadze i Brukseli. W programie canzony i koncerty kościelne wybitnego przedstawiciela polskiego baroku – Marcina Mielczewskiego (zmarł 1651) – kapelmistrza Karola Ferdynanda Wazy, biskupa wrocławskiego i płockiego, który miał jeden z najlepszych zespołów muzycznych w ówczesnej Rzeczypospolitej, złożony z włoskich i polskich muzyków. Kompozytor rezydował głównie w Wyszkowie, Broku, Ujazdowie i Warszawie, a także odbywał podróże, m.in. do Gdańska (1646) oraz Nysy i Opola (1650). Do naszych czasów nie dotrwał ani zbiór muzykaliów, ani wzmiankowanej w ostatniej woli spis jego utworów. Marcin Mielczewski był najbardziej znanym w Europie polskim kompozytorem XVII w. Jego utwory znano w wielu ośrodkach europejskich. Kompozycje Mielczewskiego znalazły się w rękopiśmiennych kopiach (na ogół niedatowanych, ale pochodzących w większości z II połowy XVII w.), które są obecnie w bibliotekach i archiwach zagranicznych – w Berlinie, Paryżu, Kromieryżu, Lewoczy i Wilnie, a także polskich – Gdańsk, Warszawa i Kraków. Wykonanie utworów Marcina Mielczewskiego odbywa się i jest współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Nowe Interpretacje”.