Lutowiska

Wieś założono w XVI w. na prawie wołoskim w rozległych dobrach sobieńskich które należały wtedy do rodziny Stadnickich. Lutowiska po raz pierwszy w 1580 r. wspomniano w dokumentach w 1580 roku. Pobliskie szlaki handlowe wręcz zachęcały do rozwoju miejscowości, która pierwotnie nazywała się Urbanice od nazwiska Ludwika Urbańskiego który starał się o nadanie wsi praw miejskich. W 1742 król August III pozwolił urządzać tu nawet 10 jarmarków rocznie, kiedy w sąsiednich miejscowościach można było zorganizować tylko dwa. Warto dodać, że jarmarki słynne były w całej środkowej Europie, a one same trwały aż 3 dni i głównie handlowano bydłem, którego jednorazowo mogło trafić na wydarzenie nawet kilka tysięcy sztuk. Trzeba również wspomnieć, że Lutowiska stanowiły kiedyś największe skupisko ludności żydowskie na terenie polskich Bieszczadów.